"Ismerd meg Felsősóskút örökségét"

| Nyírtelek

 

 

Képek

Rendezvények Felsősóskúton

A támogatási időszakban szervezett jelentősebb szakmai programok rövid bemutatása (pl. tanfolyam, tábor, kiállítás, vetélkedő, kollégium, konferencia, klub stb.) megnevezése, időpontja, résztvevők száma, fő programeleme, eredménye):

Kedvezményezett közreműködő szervezet neve:

Felsősóskút Örökségéért Alapítvány

Népfőiskola megnevezése: Népfőiskola Alapítvány

Támogatás összege (Ft): 30.000.000.-Ft

A megvalósítás időszaka: 2021.03.01-2022.10.31

2021. júius 16-18. Tanulmányi kirándulás Lakitelekre.
Résztvevők száma 50 fő. Ismerkedés a Lakiteleki Népfőiskolával.
2022. április 18-án húsvéti hagyományőrző találkozó résztvevők száma 35 fő 
2022.05.01-2022.05.07-ig Bokortanyai találkozó résztvevők száma 45 fő
2022.06.06-án Pünkösdi hagyományőrző találkozó résztvevők száma 40 fő

Nemzet Kulturális Alapról szóló jogszabályi feltételek és benyújtott támogatási igény alapján Magyarország Kormánya, mint Támogató megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogató) és a Kedvezményezett között létrejött Lakitelek Népfőiskola hálózatának bővítésére 2021.06.16. napján, 499108/00002 pályázati azonosító számon nyilvántartott Támogatási Szerződésben az alábbi célkitűzés teljesítésre nyert pályázatot:

Az alapítvány célkitűzéseivel összhangban szeretnénk a településrész kultúráját,
hagyományait épített és természetes környezetét megőrizni.

 

Ennek első lépése, hogy együttműködést szeretnénk kialakítani a Nyírteleki Kastélykert Óvodával.

 

Terveikben szerepel egy családi nap, amely során a gyerekek Felsősóskút élővilágával és hagyományos értékeivel ismerkedhetnének meg.

 

Megismerkednének a „Lapos” növény és élővilágával játékos formában. Tervezett
programok:

 

1. Hulladékösvény
Itt megtanulhatják a résztvevők, hogy hányféle szekcióra válogatható szét a termelt hulladék, megtanulnak szelektálni, megértik ennek fontosságát. Előadás, bemutató, majd gyakorlat, ahol a résztvevők maguk szelektálhatnak egy játékos ösvényen haladva.

A foglalkozások munkáiból fotó dokumentáció, kisfilm készül, amelyet megoszthatnak a gyerekek, akár más településeken is.

 

Következő feladat lenne egy olyan nap, amelyben megismernék nagyanyáink, nagyapáink ételeivel. Ehhez természetesen kézműves foglalkozás is kapcsolódna, amely során valamely jellegzetes népi étel elkészítésére kerülne sor a segítők vezetésével.

 

A gyerekek, résztvevők maguk is süthetnének. A népi hagyományokhoz, nemzeti ünnepekhez kapcsolódó tematikus napokat szerveznénk. Pl.: augusztus 20 kenyérsütés és amikor elkészül megkérnénk a plébánost, hogy mindenki kenyerét szentelje meg.

 

A településen egy helyi kosár fonó segítségével foglalkozást tartanánk.

 

A Guzsalyas Hagyományörző és Néptánc együttessel közös táncházat tartanánk.

Ezeket a tematikus napokat minden esetben dokumentálnánk s ebből egy éves feladatsort állítanánk össze, amelyet utána egy kis film, egy vetítés formájában meg tudnánk osztani mindenkivel a Felsősóskút Örökségért Alapítvány honlapján.

 

A cél nem csak azt, hogy a gyerekeket meg mozgassuk, hanem az is, hogy minél több helyi felnőttet bevonjunk ebbe a munkába segítőként, hogy ők is magukénak érezzék ezt a kis tanyaközpontot.

 

Azok, akik rendszeresen részt vesznek a munkában, illetve az alapítvány életéhez is hozzájárulnak azoknak pedig megállapodás szerint szerveznénk Lakitelekre tanulmányutat a Hungaricum Ligetbe, hogy hasznos ötletekkel bővülhessen az alapítvány.

 

Mindezekhez elengedhetetlenül szükséges egy kisebb épület létrehozása, ahol víz vételezési lehetőség mellett a kézműves foglalkozásoknak az előkészítő munkálatait el tudnánk végezni.

 

Itt kerülne sor az alapanyagok tárolása, előkészítése. Természetesen fontos szerepet töltene be higiénés szempontból is.

 

Ez a hely lenne a magja egy a nép főiskolának által megrendezett különböző
olyan szakmai megbeszélések, illetve szabadtéri összejöveteleknek melyek a helyi értékek feltérképezésére irányulnak.

 

A távlati célokban esetlegesen a telek hátsó részében sátrak
(jurta, jurták) felállítására is sor kerülhetne.

Képek

Rendezvényekről, beruházásról.

#